۳۱۷۷۸
     علاقه مندی ها
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

با ما یک گام جلوتر باشید

ودیعه

حداقل ودیعه

حداکثر ودیعه

بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجاره

حداقل اجاره

حداکثر اجاره

بدون اجاره

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۰ میلیارد به بالا

قیمت شبی

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۷ میلیون به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

۱۰۰متر آپارتمان رهن کامل ۲۸۰میلیون نوساز تک واحدی حدود شیرسنگی-گلزار

۱۰۰متر آپارتمان رهن کامل ۲۸۰میلیون نوساز تک واحدی حدود شیرسنگی-گلزار

رهن و اجاره آپارتمان در همدان ، همدان

مقدار رهن: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

مقدار اجاره: ۰

آپارتمان ۵۱ متری پل رسالت

آپارتمان ۵۱ متری پل رسالت

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، زنگنه

قیمت کل: ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰

فروش آپارتمان تک واحدی حکیم (۱۸متری فجر)

فروش آپارتمان تک واحدی حکیم (۱۸متری فجر)

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مغازه ۲۸متری

مغازه ۲۸متری

خرید و فروش تجاری در همدان ، همدان

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

خانه کلنگی/۲۰۰ متر

خانه کلنگی/۲۰۰ متر

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، زنگنه

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش اپارتمان

فروش اپارتمان

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰

واحد۱۲۸متری

واحد۱۲۸متری

رهن و اجاره آپارتمان در همدان ، همدان

مقدار رهن: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مقدار اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰

واحد۱۰۰متری

واحد۱۰۰متری

رهن و اجاره آپارتمان در همدان ، همدان

مقدار رهن: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

مقدار اجاره: ۰

واحد۸۰متری

واحد۸۰متری

رهن و اجاره آپارتمان در همدان ، همدان

مقدار رهن: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰

مقدار اجاره: ۲,۷۰۰,۰۰۰

همکف ۲۵۰متر

همکف ۲۵۰متر

رهن و اجاره ویلا در همدان ، همدان

مقدار رهن: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

مقدار اجاره: ۰