۳۱۷۷۸
     علاقه مندی ها
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

خیانت در امانت چیست و چه مجازاتی در قانون دارد؟

خیانت در امانت چیست و چه مجازاتی در قانون دارد؟

خیانت در امانت چیست و چه مجازاتی در قانون دارد؟

خیانت در امانت چیست و چه مجازاتی در قانون دارد؟

خیانت در امانت چیست و چه مجازاتی در قانون دارد؟

♦️ خیانت‌در‌امانت :

عبارت است از تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کردن اموال یا اسناد به زیان مالکان یا متصرفان آن ها زمانی که اشیای مزبور به عنوان اجاره،امانت، رهن،وکالت یا هر کار با اجرت و بی اجرت به کسی داده شده و مقرر بوده که اشیای مزبور مسترد شود یا به مصرف معین برسد.

 

اینستاگرام سامانه جامع املاک همدان

 

((مجازات  خیانت‌در‌امانت ))

به موجب ماده ۶۷۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ بخش تعزیرات که مقرر می دارد : (( هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته ‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا‌ هر کار با اجرت ‌یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او ‌بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از سه ماه تا یک ونیم سال محکوم خواهد شد . ))

 

بیشتر ببینید : ویدیو ۱ – راهنمای استفاده از سامانه جامع املاک همدان

 

👈  خیانت در امانت چیست و چه مجازاتی در قانون دارد؟ نکته :

مشاوران املاک باید بدانند که آنها در مقابل : پول ، چک ، سفته ، اوراق بهادار ، اسناد ، مدارک ، رسیدها ، قراردادها ، مدارک هویتی متعاملین و هرگونه اموال منقول و غیر منقول طرفهای معامله که به آنها سپرده شده ، امین هستند و در صورت قصور و تقصیر ممکن است که در مظان اتهام خیانت در امانت قرار گیرند .