۳۱۷۷۸
     علاقه مندی ها
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰

با ما یک گام جلوتر باشید

ودیعه

حداقل ودیعه

حداکثر ودیعه

بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجاره

حداقل اجاره

حداکثر اجاره

بدون اجاره

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۰ میلیارد به بالا

قیمت شبی

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۷ میلیون به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

آپارتمان

آپارتمان

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

آپارتمان

آپارتمان

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

خانه ویلایی

خانه ویلایی

خرید و فروش ویلا در همدان ، همدان

قیمت کل: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

خانه ویلایی

خانه ویلایی

خرید و فروش ویلا در همدان ، همدان

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جاده مزدقینه دو طبقه. طبقه اول .۱۱۰متر .یه خوابه

جاده مزدقینه دو طبقه. طبقه اول .۱۱۰متر .یه خوابه

رهن و اجاره آپارتمان در ،

مقدار رهن: ۰

مقدار اجاره: ۰

اجاره آپارتمان

اجاره آپارتمان

رهن و اجاره آپارتمان در همدان ، همدان

مقدار رهن: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰

مقدار اجاره: ۶۰۰,۰۰۰

اجاره آپارتمان

اجاره آپارتمان

رهن و اجاره آپارتمان در همدان ، همدان

مقدار رهن: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰

مقدار اجاره: ۲۰۰,۰۰۰

آپارتمان  ۶۰متری سعیدیه بالا راه جدا طبقه اول

آپارتمان ۶۰متری سعیدیه بالا راه جدا طبقه اول

رهن و اجاره آپارتمان در همدان ، همدان

مقدار رهن: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰

مقدار اجاره: ۲,۳۰۰,۰۰۰

آپارتمان

آپارتمان

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش یک از سه واحد آپارتمان باقدرالسهم

فروش یک از سه واحد آپارتمان باقدرالسهم

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۱,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰