۳۱۷۷۸
     علاقه مندی ها
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

صدور سند مالکیت المثنی

صدور سند مالکیت المثنی صدور سند مالکیت المثنی ♦️ اخذ سند مالکیت المثنی در صورت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت : 🔷 در صورتی که به علت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت، مالک بخواهد سند مالکیت المثنی بگیرد، در این صورت باید ابتدا، نحوه ی از بین رفتن یا […]